Character Guide

Ranma 1/2

The Guyver

 • Dyme
 • Derzerb
 • ZX-Tole
 • Gaster
 • Aptom
 • Elegen
 • Thancrus
 • Agito Makashima
 • Reichmann Gyro

King of Fighters

 • Terry Bogard
 • Vice
 • Mature

Sailor Moon

 • Setsuna Meiou
 • Grandpa Hino
 • Rei Hino
 • Jadeite
 • Usagi Tsukino
 • Ami Mizuno
 • Kigaan
 • Queen Beryl
 • Tethys
 • Grape, Suzuran, and Housenka
 • Zoicite
 • Mamoru Chiba
 • Luna
 • Makoto Kino
 • Urawa Ryo
 • Kunzite
 • Minako Aino
 • Kenji Tsukino
 • Ikuko Tsukino
 • Shingo Tsukino
 • Artemis
 • Telulu
 • Eudial
 • Kaorinite
 • Hotaru Tomoe

Street Fighter

 • Ryu
 • Rose
 • Satsuki
 • Vega
 • Fevrier
 • Marz
 • Adon
 • Juni
 • Juli